koncerty

Katowice, Sala koncertowa NOSRR, godz. 19:30 

W programie: 

Edward Elgar – Introdukcja i Allegro na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

Eugeniusz Knapik – „Wyspy” na orkiestrę smyczkową
II Kwartet smyczkowy (prawykonanie)

Werner Egk – „La Tentation de Saint Antoine” na alt, kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

WYKONAWCY:
Jadwiga Rappe - alt 
Orkiestra AUKSO 
Marek Moś - dyrygent 
Kwartet Śląski