koncerty

Katowice, NOSPR

Salon Bielajewa:
Głazunow – Walc z „Pięciu Novelett” 5’36
Ladow – Sarabanda 3’50
Borodin – Serenata alla spagnola 2’30
Głazunow – Elegia (pamięci Bielajewa) 8’
Szostakowicz - Dwa utwory na kwartet smyczkowy 8’

Rachmaninow – I Kwartet niedokończony 11’
Rachmaninow – 13 Romansów na sopran i kwartet smyczkowy

Maria Bulgakova- sopran